دنبال کلمات کلیدی آسان برای دریافت ترافیک هستید؟

ما برای شما کلمات کلیدی مرتبط و ساده را پیدا می کنیم و آنها را در قالب یک فایل اکسل در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید بر روی انها کار کنید و ترافیک بگیرید.

این سرویس مناسب کسانی است که فرصت کافی برای keyword research را ندارند و می خواهد این کار توسط ما انجام شود.